Inhoud :

1 – Informatie over de uitgever van de site
2 – Site hostinformatie
3 – Ontwerp website
4 – Foto/video credits
5 – Intellectuele eigendom van inhoud die op de Site wordt gepresenteerd
6 – Administratieve openbare informatie
7 – Hypertextkoppelingen
8 – Privacybeleid (beheer van persoonsgegevens en RGPD)
8.1 – Doel van het privacybeleid
8.2 – Verzamelen van persoonlijke gegevens
8.3 – Verwerking van persoonlijke gegevens
8.4 – Bewaartermijn voor persoonlijke gegevens
8.5 – Beveiliging van persoonlijke gegevens
8.6 – Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens (toegang, rectificatie, verwijdering)
9 – Koekjes
9.1 – Hoe cookies werken
9.2 – Technische cookies (essentiële cookies)
9.3 – Functionele cookies (optionele cookies)
10 – Bijwerking van deze wettelijke kennisgeving

1 – Informatie over de uitgever van de site

Deze website
https://fort-des-dunes.fr/
wordt uitgegeven door de Régie du Musérial du Fort des Dunes, vertegenwoordigd door de Mairie de Leffrinckoucke, waarvan de contactgegevens als volgt zijn:


Musérial du Fort des Dunes
Chemin du Fort – 59495 Leffrinckoucke
Website :
https://fort-des-dunes.fr/

Tel: +33 3 28 29 13 17
Contact: via
ons contactformulier hier
.


Gemeentehuis Leffrinckoucke
330 rue Roger Salengro – 59495 Leffrinckoucke
SIRETNUMMER: 215.903.402.000.18
Website :
https://leffrinckoucke.fr/

Tel: +33 3 28 51 41 90
Contact: via het
contactformulier onderaan de pagina op de volgende link
.

Directeur publicatie: Louis DASSONNEVILLE

Als u opmerkingen hebt over de inhoud of het gebruik van de site, kunt u een bericht sturen via
ons contactformulier
.

2 – Site hostinformatie

Deze site wordt gehost door O2Switch SAS, een bedrijf met een kapitaal van € 100.000 geregistreerd bij de RCS Clermont Ferrand – Siret: 510 909 807 00032.

Website host :
https://www.o2switch.fr/

Hosting contact:
support@o2switch.fr

Tel. host: +33 4 44 44 60 40

3 – Ontwerp website

Deze website is gemaakt door
CPCI Solutions – Website maken en online shop in Duinkerken
.

SIRET : 883 766 966 00013 – Intracommunautaire BTW FR07883766966
Website :
www.cpci-solutions.fr

Contact:
www.cpci-solutions.fr/contact

Tel: +33 6 95 49 65 79

4 – Foto- en videocredits

© Musérial du Fort des Dunes
Stad Leffrinckoucke (link: officiële website van de stad Leffrinckoucke).
Association des Espaces Fortifiés des Hauts-de-France – Onze hartelijke dank (link: officiële website van de Association des Espaces Fortifiés HdF).
ASTV – Télévision locale de Grande Synthe – We willen hen bedanken voor hun verslag (link: officiële ASTV-website).

5 – Intellectuele eigendom van inhoud die op de Site wordt gepresenteerd

4.1 – Respect voor intellectueel eigendom

De structuur van de website https://fort-des-dunes.fr/, evenals de software en de structuur van de databases zijn het exclusieve eigendom van het Musérial du Fort des Dunes en de stad Leffrinckoucke.

De structuur van de site, evenals alle foto’s, teksten en andere grafische afbeeldingen, worden beschermd door de Franse wetgeving inzake intellectuele eigendom.

Als zodanig zijn het Musérial du Fort des Dunes en de stad Leffrinckoucke de exclusieve eigenaren van de Site en rechtverkrijgende van de intellectuele eigendomsrechten en/of houder van de nodige machtigingen voor de distributie op de Site van alle inhoud (teksten, afbeeldingen, foto’s, geluid, audiovisuele of multimediadocumenten, enz.).

Elke reproductie, elke gehele of gedeeltelijke weergave, elk gebruik, elke aanpassing, elke beschikbaarstelling of wijziging van de site en/of de componenten ervan, door welk proces dan ook, door wie dan ook en met welk middel dan ook (in het bijzonder de verkoop, marketing, verhuur, enz.) zonder de uitdrukkelijke toestemming van het Musérial du Fort des Dunes, auteurs of hun begunstigden is ten strengste verboden en vormt een misdrijf van namaak in de zin van de intellectuele eigendomswet.

Voor elk verzoek om gebruik van foto’s, teksten of andere grafische afbeeldingen die op de site worden weergegeven, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Voor elk verzoek om gebruik van foto’s, teksten of andere grafische afbeeldingen die op de site worden weergegeven, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. Uw verzoek wordt pas geacht te zijn aanvaard nadat u van ons de uitdrukkelijke toestemming hebt ontvangen om deze elementen te gebruiken.

Ten slotte is de gebruiker van de site, bij gebrek aan uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, op geen enkele manier en om welke reden dan ook, inclusief voor persoonlijke doeleinden, gemachtigd om de volgende acties uit te voeren:

 • downloaden, kopiëren of doorgeven, in welke vorm dan ook, zoals via netwerken of openbare communicatie, van de gehele site of een deel daarvan
 • methoden voor datamining, robots of soortgelijke methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens gebruiken
 • de site geheel of gedeeltelijk te manipuleren of weer te geven met behulp van “framing” of soortgelijke technologie
 • elementen introduceren die de hele site of een deel ervan kunnen wijzigen, met name de getoonde afbeeldingen en alle redactionele inhoud
 • de site geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor andere doeleinden dan die welke in deze gebruiksvoorwaarden zijn uiteengezet.

De wetenschappelijke, culturele en educatieve inhoud (teksten, geluids-, audiovisuele en multimediadocumenten, zonder dat deze lijst uitputtend is) evenals de iconografische en fotografische reproducties die op deze site worden gepresenteerd, zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht, tenzij anders vermeld.

4.2 – Mogelijke fouten in de inhoud

De inhoud van deze site vertegenwoordigt een aanzienlijke hoeveelheid informatie. De diensten van het Musérial du Fort des Dunes en het stadhuis van Leffrinckoucke die verantwoordelijk zijn voor het updaten en beheren van de site, doen er alles aan om u duidelijke, gedetailleerde en betrouwbare informatie te bieden. Ze worden regelmatig gecontroleerd.

Mocht u ondanks alle aandacht die onze diensten besteden aan het beheer van deze inhoud, toch onjuistheden, gebrek aan informatie of fouten opmerken, dan nodigen wij u uit om ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen via ons contactformulier.

In ieder geval kan alle informatie die op deze site wordt verstrekt op geen enkele manier de verantwoordelijkheid van het Musérial du Fort des Dunes of het stadhuis van Leffrinckoucke met zich meebrengen. Het gebruik van de informatie op deze site valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker ervan.

6 – Administratieve openbare informatie

Informatieve geschreven inhoud (praktische informatie, nieuws) en geschreven inhoud die de culturele programmering (agenda) van deze site aankondigt, worden beschouwd als openbare administratieve informatie in de zin van artikel 10 van wet nr. 78-753 van 17 juli 1978. Elk hergebruik van deze informatie is gratis, op voorwaarde dat deze niet wordt gewijzigd, dat de betekenis ervan niet wordt verdraaid en dat de bronnen en de datum van de laatste update ervan worden vermeld.

Neem bij twijfel vooraf contact met ons op voor expliciete toestemming.

Er vindt geen overdracht van eigendom van openbare administratieve informatie plaats aan de hergebruiker. Deze laatste profiteert van een persoonlijk en niet-exclusief recht om deze openbaar administratieve informatie te hergebruiken. Iedereen die openbare informatie hergebruikt in strijd met bovengenoemde eisen, riskeert een boete opgelegd door de commissie voor toegang tot administratieve documenten.

7 – Hypertextkoppelingen

Deze site biedt links naar andere sites, voornamelijk officiële sites (instellingen, publieke organisaties, enz.), maar ook naar sommige sites van verenigingen of partnerstructuren. Deze webpagina’s, waarvan de adressen regelmatig worden gecontroleerd, maken echter geen deel uit van deze site en hun inhoud valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Musérial du Fort des Dunes of het stadhuis van Leffrinckoucke.

Het Musérial du Fort des Dunes, vertegenwoordigd door de Mairie de Leffrinckoucke, geeft toestemming voor het plaatsen van externe hyperlinks naar de inhoud van deze Site, op voorwaarde dat :

 • de pagina’s van deze Site niet genest zijn binnen de pagina’s van een andere site, maar in hun geheel toegankelijk zijn in een nieuw venster;
 • de bron “officiële site van het Musérial du Fort des Dunes”, die via een hyperlink rechtstreeks naar de inhoud in kwestie verwijst, expliciet wordt weergegeven.
 • Elk gebruik van de informatie voor commerciële of reclamedoeleinden is verboden.
 • Elk gebruik van de informatie op sites met illegale inhoud is verboden.

8 – Privacybeleid (beheer van persoonsgegevens en RGPD)

8.1 – Doel van het privacybeleid

Het doel van dit vertrouwelijkheidsbeleid is om gebruikers van het Musérial du Fort des Dunes (https://fort-des-dunes.fr/) van de maatregelen en verbintenissen genomen door het Musérial du Fort des Dunes en het Mairie de Leffrinckoucke met betrekking tot de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van de gebruikers van de site, evenals het cookies-beleid geïmplementeerd op deze website.

In het kader van uw bezoek aan deze website kan het Musérial du Fort des Dunes (vertegenwoordigd door het gemeentehuis van Leffrinckoucke), dat verantwoordelijk is voor de verwerking, persoonlijke gegevens over u verzamelen en verwerken.

Daarom nemen Fort des Dunes en het stadhuis van Leffrinckoucke de nodige maatregelen om de bescherming en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die zij bewaren of verwerken te garanderen, in overeenstemming met de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd als “Informatica en Vrijheden” en van de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, bekend als “Algemene Verordening Gegevensbescherming”.

Het Musérial du Fort des Dunes en het gemeentehuis van Leffrinckoucke behouden zich het recht voor om dit vertrouwelijkheidsbeleid bij te werken of te wijzigen, in het bijzonder in het licht van wettelijke en reglementaire ontwikkelingen.

8.2 – Verzamelen van persoonlijke gegevens

Het is mogelijk dat het Musérial du Fort des Dunes persoonlijke gegevens verzamelt over de gebruikers van zijn Site in het kader van :

 •  Het surfen van een gebruiker op de website;
 • De verkoop van ticketingproducten (zie ook de algemene verkoopvoorwaarden hier);
 •  Verbinding maken met je persoonlijke online ruimte (als je een account aanmaakt wanneer je een bestelling plaatst) ;
 • Gebruik van het contactformulier of een ander formulier op de site.

Deze gegevens worden rechtstreeks van gebruikers van de site verzameld. Via de verschillende online formulieren voor het verzamelen van gegevens worden gebruikers geïnformeerd over de doeleinden waarvoor hun gegevens worden verzameld. Het verplichte karakter van de gegevens wordt tijdens het verzamelen aangegeven met een asterisk, anders is het optioneel. Weigering om verplichte gegevens te verstrekken kan leiden tot beperking of verbod van het voordeel van een functionaliteit of dienst.

Bovendien verzamelt deze site gegevens met betrekking tot de diensten die via cookies worden gebruikt (browsegegevens, bekeken pagina’s, IP-adressen, enz.). Met deze informatie kan het Musérial du Fort des Dunes de inhoud van de site verbeteren en de gebruikersnavigatie vergemakkelijken.

IP-adressen en browsergegevens kunnen ook worden verzameld en tijdelijk worden opgeslagen om veiligheidsredenen en om spam en computeraanvallen tegen te gaan.

Details over cookiebeheer worden hieronder gegeven.

8.3 – Verwerking van persoonsgegevens (dons verzameld in het kader van online ticketing of formulieren op de Site)

Voor het boeken van tickets via onze online ticketing verzamelen wij uw identiteitsgegevens, contactgegevens, factuurgegevens en de gegevens die nodig zijn voor het verstrekken van uw ticket of reserveringsbevestiging.

In deze context is het doel van de verwerking door het Musérial du Fort des Dunes :

 • je ticketaankopen en wettelijke traceerbaarheid beheren ;
 • de levering van je ticket;
 • uw informatie en het beheer van uw relaties met het Musérial du Fort des Dunes ;
 • indien van toepassing, het versturen van informatie en verzoeken van het Musérial du Fort des Dunes en/of zijn culturele partners;
 • tevredenheidsonderzoeken en statistische studies;
 • schadebeheer

Je wordt gevraagd om je titel, achternaam, voornaam, geboortedatum, postcode en woonplaats, mobiele telefoonnummer en e-mailadres in te vullen.

De geregistreerde gegevens zijn gereserveerd voor het gebruik van de informatie- en ticketservice, de reserverings- en voorverkoopservice, de communicatiedienst van het Musérial du Fort des Dunes en tenslotte, indien van toepassing, van de sitebeheerder (onderaannemer van het Musérial du Fort des Dunes Dunes) uitsluitend om redenen van onderhoud/veiligheid van de site en verificatie van de goede werking ervan.

De verzamelde persoonlijke gegevens worden opgeslagen op de server van deze site en gaan niet via een externe dienst. Daarom worden uw persoonlijke gegevens niet gedeeld, noch verspreid, noch overgedragen, noch verkocht, noch verhuurd.

In deze context is de rechtsgrondslag voor de verwerking contractueel of, op basis van uw toestemming, met betrekking tot uw aanvraag via een formulier (contact, reserveringsaanvraag, klacht en diverse vragen), of inschrijving op de nieuwsbrief.

Voor gebruikers die de optie ” een account aanmaken » bij het plaatsen van een bestelling, om te kunnen profiteren van onze uitgebreidere diensten (opvolging van bestellingen en reserveringen), indien van toepassing: wij bewaren uw persoonlijke gegevens vermeld in uw profiel, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres – post, enz. Alle Ice-gebruikers kunnen op elk moment hun persoonlijke gegevens bekijken, bewerken of verwijderen (behalve hun Ice-gebruikersnaam). Locatiebeheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Als u de optie “maak een account aan” niet aanvinkt, worden uw reserveringsgegevens bewaard om de verwerking van uw Tickets/Tickets te garanderen. Deze informatie wordt bewaard gedurende de geldigheidsduur van de Tickets/Tickets en kan vervolgens worden verwijderd of geanonimiseerd binnen de hierboven genoemde maximale periode. Op eenvoudig verzoek van u kunnen wij informatie over u verwijderen/anonimiseren zodra uw Ticket/Ticket verloopt.

Raadpleeg de algemene verkoopvoorwaarden voor meer informatie over ticketverkoop.

8.4 – Bewaartermijn voor persoonlijke gegevens

De verzamelde persoonlijke gegevens worden gedurende de volgende perioden bewaard:

 • Identificatie- en contactgegevens (bijv. via het contactformulier) worden maximaal 2 jaar na het laatste contact bewaard;
 • Factuurgegevens worden maximaal 2 jaar na de laatste bestelling bewaard;
 • Accountgegevens worden maximaal 3 jaar bewaard vanaf de laatste keer dat u zich aanmeldt bij uw account (als u er een hebt aangemaakt).

8.5 – Beveiliging van persoonlijke gegevens

Het Musérial du Fort des Dunes en het Mairie de Leffrinckoucke implementeren verschillende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de verwerking van persoonsgegevens te garanderen.

Als zodanig nemen Musérial du Fort des Dunes en het stadhuis van Leffrinckoucke alle nodige voorzorgsmaatregelen, rekening houdend met de aard van de gegevens en de risico’s die de verwerking met zich meebrengt, om de veiligheid van de gegevens te vrijwaren en in het bijzonder te voorkomen ze zijn vervormd of beschadigd, of dat ongeautoriseerde derden er toegang toe hebben (fysieke bescherming van gebouwen, authenticatieprocessen met persoonlijke en veilige toegang via vertrouwelijke identificatiegegevens en wachtwoorden, loggen van verbindingen, encryptie van bepaalde gegevens, enz.).

De hostingservers waarop de databases worden verwerkt en opgeslagen, bevinden zich uitsluitend in Frankrijk.

Wij verbinden ons ertoe u onmiddellijk te informeren, voor zover wij daartoe wettelijk gemachtigd zijn, in geval van een verzoek van een administratieve of gerechtelijke autoriteit met betrekking tot uw gegevens.

8.6 – Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens (toegang, rectificatie, verwijdering)

In overeenstemming met de Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens kosteloos in te zien, te rectificeren, te beperken, over te dragen en te verwijderen.

U kunt daarom eisen dat gegevens over u worden gecorrigeerd, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of verwijderd. U kunt ook schriftelijke wilsverklaringen opstellen over de post-mortemverwerking van uw persoonsgegevens.

Tot slot heb je dezelfde rechten met betrekking tot overleden personen voor wie je de rechtsopvolger bent.

 Om deze rechten uit te oefenen of als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via :

 • via ons contactformulier.
 • of naar het volgende postadres Musérial du Fort des Dunes, Chemin du Fort, 59495 Leffrinckoucke.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen, kunnen we u vragen om een fotokopie van een identiteitsbewijs waarop uw handtekening staat.

Indien nodig kunt u een klacht indienen bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van de verplichtingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

9 – Koekjes

9.1 – Hoe cookies werken

Wanneer u deze Site bezoekt via een verbindingsterminal (computer, tablet, smartphone), kunnen er cookies in uw browser of apparaat worden geplaatst.

Cookies zijn kleine bestanden in alfanumeriek formaat die in uw browser of op uw apparaat worden opgeslagen door de server van de bezochte site of door een server van een derde partij (bijvoorbeeld een dienst voor publieksmeting). Cookies maken het mogelijk om gedurende de geldigheidsduur van de betreffende cookie statusinformatie bij te houden wanneer een browser de verschillende pagina’s van een website bezoekt of wanneer deze browser vervolgens terugkeert naar deze website. Ze bevatten verschillende soorten informatie, zoals de domeinnaam, de internetprovider, het besturingssysteem en het IP-adres ervan, evenals de datum en tijd van toegang. De cookies die op de Site worden gebruikt, evenals de doeleinden en bewaartermijnen van elke cookie, worden gedetailleerd beschreven in onze cookiesbanner.

Deze site maakt daarom gebruik van cookies op de site voor veiligheidsdoeleinden, de werking van de site, om het siteverkeer te analyseren, gebruikersvoorkeuren en instellingen te onthouden en, in het algemeen, om online navigatie te vergemakkelijken, om het online gedrag en de interesses te begrijpen van mensen die interactie hebben met de site.

Zodra u de Site bezoekt, wordt er een banner weergegeven: u heeft de keuze om alle cookies globaal te accepteren, ze te weigeren of ze individueel te configureren met behulp van onze module voor voorkeursbeheer in het gedeelte ‘Details van cookies’ van de privacy-instellingen de informatiebanner met betrekking tot ons gebruik van cookies.

Deze site respecteert de “Do not Track” functie van uw browser, wanneer deze geactiveerd is.

9.2 – Technische cookies (essentiële cookies)

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de site en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. U kunt echter bezwaar maken en ze verwijderen via uw browserinstellingen, maar uw gebruikerservaring kan hierdoor verslechteren.

Als u naar de inlogpagina gaat (toegang tot uw persoonlijke online ruimte, als u ervoor heeft gekozen deze aan te maken), wordt er een tijdelijke cookie aangemaakt om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Het bevat geen persoonlijke gegevens. Wanneer u inlogt, plaatsen wij een bepaald aantal cookies om uw verbindingsgegevens en uw schermvoorkeuren op te slaan. Als u ‘Onthoud mij’ aanvinkt, wordt uw verbindingscookie langer bewaard. Als u uitlogt bij uw account, wordt de login-cookie verwijderd. Ten slotte kunnen cookies worden gebruikt om u te helpen bij uw bezoek aan onze site (recent bekeken producten weergeven, enz.). Dit zijn op geen enkele wijze advertentiecookies die aan derden zijn gekoppeld.

9.3 – Functionele cookies (optionele cookies)

Functionele” cookies worden gebruikt om uw gebruikerservaring te verbeteren, bijvoorbeeld om Youtube-video’s of Google Maps weer te geven, om spam tegen te gaan of om bezoekersaantallen te meten (zie de details in de vertrouwelijkheidsbanner).

Als u deze functionele cookies weigert, zijn bepaalde functionaliteiten van de site mogelijk niet beschikbaar, maar dit weerhoudt u er niet van om de site te gebruiken. Online ticketing werkt niet onafhankelijk van deze functionele cookies.

De functionaliteiten die mogelijk niet beschikbaar zijn in geval van weigering van cookies, zijn bijvoorbeeld geïntegreerde inhoud (video’s, kaarten, enz.): de inhoud die van andere sites is geïntegreerd, gedraagt ​​zich op dezelfde manier alsof de bezoeker naar deze andere site zou gaan . Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, trackingtools van derden insluiten en uw interacties met deze ingesloten inhoud volgen als u een account heeft dat aan hun website is gekoppeld.

10 – Bijwerking van deze wettelijke kennisgeving

Deze juridische kennisgevingen, het privacybeleid en de RGPD zijn voor het laatst bijgewerkt op 30 mei 2024.